Koristite zastareli ili nepodržavani web pretraživač!

Da bi sadržaj bio korektno prikazan a i radi Vaše bezbednosti, instalirajte jedan od punuđenih:

Школа за дизајн текстила ће у складу са могућностима помоћи становништву угроженом у поплавама,донираћемо радничке комбинезоне,прслуке и одевне предмете- ученичке радове,који ће бити достављени у СЦ “ Шумице“.

Позивају се  наставници, ученици и остали радници Школе да од понедељка   19.05.2014.године донесу сву расположиву помоћ у виду хигијенских средстава и конзервиране хране у школу,да бисмо та прикупљена средства благовремено однели у СЦ “ Шумице“,где се прикупља помоћ за угрожене .

Дубоко саосећамо са људима захваћеним овом страшном елементарном непогодом и надамо се да ће и наш скромни допринос имати удела у превазилажењу кризе.

Директор Школе

ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

 

Конкурс „УМЕТНОСТ МОДЕЛОВАЊА 2014,“ био је објављен на сајту Школе за дизајн текстила и трајао је од 01. до 15.фебруара 2014. године. Како је последњи дан конкурса била субота, уједно и Државни празник, прихваћене су све пријаве закључно са 18.фебруаром 2014. За време трајања конкурса пријавило се укупно 41 учесник. од чега 30 учесника који су завршили Школу и 11 учесника који се тренутно школују. На основу пријава урађена је тачна спецификација, како би се на основу дужине учења конструкције и моделовања одеће проценила врста, тежина и обим радног задатка за сваког учесника.  .

Подела задатака кандидатима обављена је 22.фебруара 2014. у просторијама Школе за дизајн текстила, са почетком у 12h. Присутни су били: Драгана Огњеновић и наставници Драгица Угриновић, Јелена Ђорђевић, Ванда Нешић Павловић и Наташа Тасић Банић.

Од пријављених 41 кандидата подели задатака приступило је 32 учесника. Пет учесника је било спречено да присуствује подели задатака, али су се јавили организаторима и замолили да други учесници узму задатак за њих. Ти учесници су: Трифуновић Теодора, Ненадић Лана, Цвиојовић Драгана, Мартаћ Невена, и Вукомановић Божана. Поред тога подели задатака није приступило 4 пријављена учесника (сви тренутни ученици Школе). Ученица Војновска Катарина се претходно пријавла да одустаје, а ученице: Гавриловић Нада, Илић Јована и Стошић Зорана се нису ни јавиле, па се сматра да су и оне одустали од такмичења.

На основу претходно урађене спецификације такмичара,  Драгана Огњеновић је припремила радне задатке за све учеснике. За сваког учесника осмишљена је врста и изглед одевног предмета који треба да ураде и припремљен пакет који је садржао: мере тела по којима треба да се ради, одређена количину папира за израду шаблона, одређена количина основног материјала, као  и сав помоћни материјал који је потребан за рад. Сваки радни задатака има свој број, који представља број под којим је кандидат пријављен.

Такмичарима је истакнуто да у наредних месец дана они треба: да ураде шаблоне, искроје текстилни материјал и сашију одевни предмет. Све ово је потребно да ураде ван просторија Школе. Овако урађене задатке треба да доставе 22.марта 2014.године. Тога дана потребно је да кандидати донесу урађене и груписане шаблоне, као и сашивен одевни предмет.

Да се не би стварала гужва, кандидати су временски распоређени на следећи начин:

време

кандидати са задацима број:

1000 - 1100 h

1,    2,    3,    4,    5,    6

1100 – 1200 h

7,    8,    9,    10,    11,    12

1200 – 1300 h

13,    14,    15,    16,    17,    18

1300 - 1400 h

19,    20,    21,    22,    23,    25

1400 - 1500 h

26,    27,    28,    32,    33,    34

1500 - 1600 h

35,    36,    37,    38,    39,    40