ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Војислава Илића 88, 11000 Београд

slide11 slide11 slide11 slide11 slide11 slide22 slide33

 

 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА МЕЂУНАРOДНОМ ТАКМИЧЕЊУМеђународно такмичење у Румунији PIATRA NEAMT CREATIV 4 TH EDITION. Ђаци одељења 2-1, смер Моделар одеће су са својом професорком Иреном Јовановић освојили: Невена Цветковић, сребрна медаља (дете ради по ИОП-у 2) Милица Стеванчевић и Мина Перић (посебна похвала).

Детаљније

 

Уредба о измени организације рада школе и школског календара до краја првог полугодишт шк. 2020/2021.године.


Поштовани ученици и родитељи ,

 Због сузбијања заразне болести Covid 19, Влада Републике Србије донела је Уредбу о измени организације рада школе и школског календара до краја првог полугодишт шк. 2020/2021.године.

             Према Уредби, прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године. 

У периоду од 30. новембра 2020. године (три радне недеље колико остаје до завршетка првог полугодишта), образовно -  васпитни рад ученика средње школе биће организован путем онлајн наставе (учење на даљину).

 Ученици Школе за дизајн текстила од 30.11.2020.год. похађају наставу на даљину. То значи да ученици треба да прате наставу преко јавног медијског сервиса Србије (специјализовани програм РТС и РТС Планета) и платформи за учење (google учионица, ОНЛАЈН УЧИОНИЦА на сајту школе и приватних апликација наставника) путем којих ће koмуницирати са својим наставницима. За ученике којима нису доступни електронски видови комуникације и за ученике који напредују по индивидуалном образовном плану, наставници ће припремити посебне материјале за рад код куће. 

За све даље информације родитељи могу да се обрате одељењском старешини.  

Директор школе

Станко Киш, дипл.маш.инжењер

Детаљније

 

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ- РАСПОРЕД ДОЛАСКА У ШКОЛУ ПО ОДЕЉЕЊИМА


Због ситуације са вирусом корона, директор је обавестио одељенске старешине о начину организовања и почетка наставе 1. септембра, као и о распореду доласка ученика и њихових родитеља 31.08. 2020. године.

  • У понедељак 31.08.2020. године

    у 8:00 часова долазе ученици и родитељи 1-1 и 1-2 одељења

       у 10:00  часова 1-3,1-4 и 1-5 одељење, како би се омогућила дистанца и поштовање свих мера заштите.

У уторак 1.09.2020. године :

време доласка првих разреда је исто као и у понедељак, а одељења 4-1,4-1и 4-3 такође долазе од 8:00, одељења

 4-3 и 4-4 од 10:00 часова,

 одељења 2-1,2-2,2-3,3-1 и 3-2 од 12:00 часова

 одељења 2-4,2-5,3-3 и   3-4 од 14:00 часова.

На тај начин се избегава боравак великог броја ученика у исто време у школи, а од 2.09.2020. године сви ученици долазе у школу по распореду и подели на групе које ће добити од одељенских старешина

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

Детаљније

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА


Поштовани родитељи- старатељи ученика који сада уписују ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ , обавештавамо Вас да :
1) Имате могућност да упис у први разред обавите преко Портала еУправа и да у том случају не морате да долазите у школу;
2) Уколико не искористите прву могућност, треба да дођете у школу, али не треба да доносите документа за упис ученика (извод из матичне књиге, потврду о пребивалишту, лекарско уверење) јер ће се сви подаци повући по службеној дужности преко Портала еУправе из постојећих база ;
3) Могућност за попуњавање електронске пријаве за упис у први разред средње школе ће бити доступна родитељима у периоду редовног уписа на Порталу еУправе ;

Детаљније

 

Смернице за прилагођавање пријемног и упутство за спровођење уписа


Смернице за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка

У складу са чл. 3. и 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), а у циљу постизања пуне равноправности у образовању, школа која организује и спроводи пријемни испит је у обавези да ученику којем је услед сметњи у развоју и инвалидитета потребан додатна образовна подршка прилагоди пријемни испит.

Смернице за прилагођавање пријемног испита

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2020/2021. годину

Стручно упутство за спровођење уписа

 

Детаљније

 

НАГРАЂЕН РАД НАШЕ УЧЕНИЦЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ


Међународно такмичење "Мини Рест АРТ", мали формат

Детаљније

 

ИЗРАДА ЗАШТИТНИХ МАСКИ


ВАЖНО!

Поштоване колеге и колегинице,
Поступајући по препоруци Министарства због појаве COVID-a19, и новонастале ситуације, извршена је реорганизација наставе по којој смо у обавези да организујемо учење на даљину.
У корелацији предмета Конструкција одеће и Практична настава дефинисана су и реализована два часа учења на даљину, са темом Израда одевног предмета према захтеву локалне заједнице – Израда заштитне маске.

Конструкција маске
Израда маске
Шаблон маске

Детаљније

 

ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ


У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft. Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.
Распоред обука на даљину

Детаљније

 

Додатна упутства о настави на даљину


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ - Оствaривање образовно-васпитног рада учењем учењем на даљину за ученике основних и средњих школа


Оствaривање образовно-васпитног рада учењем учењем на даљину за ученике основних и средњих школа. За директоре, стручне сараднике, наставнике и одељенске старешине
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ NA РОДИТЕЉЕ

Детаљније

 

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА У ХЈУСТОНУ, САД


У децембру месецу по први пут су ђаци наше Школе учествовали са својим наставницама Иреном Јовановић и Тамаром Стојковић на међународноМ такмичеу у Хјустону, Сједињене Америчке Државе, са темом „Фестивал Сова“. На Конкурс је пристигло 2500 радова из 42 земље света.   

ВИДИ ГАЛЕРИЈУ

Детаљније

 

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА


И ове године смо показали да удруженим снагама, идејама и радом, можемо постићи више и постати бољи. Наставнице српског језика и књижевности из Школе за дизајн текстила и из Техничке школе за дизајн коже, су окупиле ученике талентоване за глуму, песму и рецитовање и модернијим приступом драматизацији приказале нам интересантну представу о животу и значају нашег најзанчајнијег учитеља Светог Саве. На тековинама нашег великана треба да почива и наше модерно друштво и нове генерације које нам стижу, треба да граде међусобно разумевање, толеранцију и љубав као основусвојих одлука и поступака.

Детаљније

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА ЖЕЛИМО СРЕЋНУ И УСПЕШНУ 2020. ГОДИНУ !!!


Напомена : на фотографији је рад наших ученика из одељења 3/5

Детаљније

 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ


Традиционално славимо Дан школе 25.октобра и трудимо се да својим ученицима, запосленима и пензионерима заиста улепшамо овај дан. Ове школске године програм се састојао од спортских такмичења, у којима учествују и друге школе-наши гости,изложбе ученичких радова, приредбе и модне ревије.

ВИДИ ГАЛЕРИЈУ

Детаљније

 

МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ


Матуркска екскурзија за школску 2019/2020. годину реализована је у периоду од 9.10- 16.10.2019. на релацији Италија- Француска- Шпанија. Детаљан извештај и фотографије можете погледати у нашој

ВИДИ ГАЛЕРИЈУ

Детаљније

 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА ЗВАНИЧНОЈ СТРАНИЦИ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА ИЗ БРАЗИЛА


 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ У БРАЗИЛУ


У Бразилу је одржано такмичење под називом "ЛОВ НИЈЕ COOL" на којем су наши ученици постигли запажене резултате, као и њихова менторка, наставница Ирена Јовановић која је добила диплому као представница културе.

Детаљније

 

СВЕ ВЕСТИ

Школа за дизајн текстила


Пoнoсни смo нa дoсaдaшњи рaд, свe oбрaзoвнe прoфилe, тaлeнтe и крeaтивнoст кoja сe свe вишe испoљaвa из гoдинe у гoдину. Прилaгoђaвaњeм нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa и увoђeњeм нoвих oбрaзoвних прoфилa кojи сe шкoлуjу зa пoтрeбe сaврeмeнe мoднe и тeкстилнe индустриje, шкoлa дaнaс зaузимa нeoспoрнo признaтe и висoкe пoзициje стручнo-умeтничкe шкoлe.

Шкoлa зa дизajн тeкстилa je срeдњa стручнa шкoлa кoja ти пружa мoгућнoст дa сe oбрaзуjeш, oспoсoбиш и прoшириш свoja знaњa, кoja ћeш примeнити у индустриjи, привaтнoм сeктoру и свaкoднeвнoм живoту.

 

УПИС

Потребна документа за упис: сведочанство основне школе, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење, пријава за упис (купује се у књижари).

 

Детаљније

О ШКОЛИ

Нaшa шкoлa зaпoчeлa je сa рaдoм joш дaвнe 1946. гoдинe кao Стручнa шкoлa зa учeникe у индустриjи и зaнaтству, у Гaрaшaнинoвoj улици 45, зaтим у ул. Maршaлa Toлбухинa 42


Детаљније

ЗАПОСЛЕНИ

Запослени: директор, помоћник директора, секретар, психолог, педагог, библиотекар, координатор практичне наставе, наставници, помоћни наставници, референт за ученичка питања….

Детаљније

Издвајамо


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

ПРЕУЗМИ

 

7 једноставних корака како да спречите ширење корона вируса

 

ОНЛИНЕ ОБУКА - РАСПОРЕД НАСТАВЕ

 

ВИДЕО ПРИЛОГ СА РТС-а

31. март 2017

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

РАСПОРЕД

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ТЕРМИНИ

ДОДАТНА И СЕКЦИЈЕ

ДОКУМЕНТ