ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Војислава Илића 88, 11000 Београд

Назад

Наставник: vesna_bagaric


НАПОМЕНА: Задаци су постављени хронолошки према датуму.

Датум Разред Наслов Коментар Преузми
17.05.2021 II СТЕВАН СРЕМАЦ - ЗОНА ЗАМФИРОВА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у читању !!! Преузми
17.05.2021 II ЈАКОВ ИГЊАРОВИЋ - ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у читању !!! Преузми
17.05.2021 II СИМО МАТАВУЉ - ПОВАРЕТА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у читању !!! Преузми
17.05.2021 I ШИШКО МЕНЧЕТИЋ- ПРВИ ПОГЛЕД Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Преузми
19.04.2021 I КАНЦОНИЈЕР - ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду ! Преузми
19.04.2021 I ДАНТЕ АЛИГИЈЕРИ - БОЖАНСТВЕНА КОМЕДИЈА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду ! Преузми
19.04.2021 II ГЛАГОЛИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике. обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду ! Преузми
15.04.2021 I ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности.. Обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду ! Преузми
15.04.2021 I ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА ПО ЗВУЧНОСТИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике. Обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду ! Преузми
15.04.2021 II БРОЈЕВИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике. Обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду ! Преузми
15.04.2021 II ЗАМЕНИЦЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике. Обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду ! Преузми
7.04.2021. II ПРИДЕВИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике, обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
7.04.2021. II ИМЕНИЦЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике, обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
7.04.2021. II ВРСТЕ РЕЧИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике, обратите пажњу на задатке на крају лекције. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
7.04.2021. I СЛОГ И ПОДЕЛА РЕЧИ НА СЛОГОВЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију.Обратите пажњу на задатке које треба да урадите. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
29.03.2021 II РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ - ДАНГА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на задатке на крају текста. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
29.03.2021 II ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ - ВЕТАР Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на задатке на крају текста. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
29.03.2021 II МИЛОВАН ГЛИШИЋ - ГЛАВА ШЕЋЕРА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на задатке на крају текста. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
29.03.2021 I БОЈ НА МИШАРУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију у вези са обрадом народних епских песама. Обратите пажњу на задатке које треба да урадите.. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
19.03.2021 I РОПСТВО ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију у вези са обрадом народних епских песама. Обратите пажњу на домаћи задатак. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
19.03.2021 II ДИОБА ЈАКШИЋА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију у вези са обрадом народних епских песама. Обратите пажњу на домаћи задатак. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
19.03.2021 I КНЕЖЕВА ВЕЧЕРА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију у вези са обрадом народних епских песама. Обратите пажњу на домаћи задатак. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
14.03.2021 II ПРИПРЕМА ЗА ЧИТАЊЕ РОМАНА - ЧИЧА ГОРИО - Драги ученици, овде можете преузети материјал који ће вам помоћи у читању и разумевању романа "Чича Горио ". Уживајте у читању !!! Преузми
14.03.2021 I ПОДЕЛА ГЛАСОВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике. Обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду ! Преузми
8.03,2021. II РЕАЛИЗАМ У ЕВРОПИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду !!! Преузми
8.03,2021. I СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ДО 19. ВЕКА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду !!! Преузми
8.03,2021. I ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ - СЛОВО ЉУБВЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду !!! Преузми
1.03.2021. I ЈЕФИМИЈА - ПОХВАЛА КНЕЗУ ЛАЗАРУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду !!! Преузми
25.02.2021 II ЛАЗА КОСТИЋ-Santa Maria della Salute Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на задатке које је потребно урадити. Уживајте у раду !!! Преузми
23.02.2021 II ЛАЗА КОСТИЋ - МЕ4ЂУ ЈАВОМ И МЕЂ СНОМ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на анализу песме и на задатке које треба да урадите. Уживајте у раду !!! Преузми
23.02.2021 II ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ- ЂУЛИЋИ УВЕОЦИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на задатке које треба да урадите. Уживајте у раду !!! Преузми
9.02.2021. II ЂУРА ЈАКШИЋ - ПОНОЋ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Уживајте у раду ! Преузми
9.02.2021. I ДАНИЛО КИШ - РАНИ ЈАДИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности ! Уживајте у раду ! Преузми
9.02.2021. I ТЕОДОСИЈЕ-ЖИТИЈЕ СВЕТОГ САВЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из средњовековне књижевности. Уживајте у раду ! Преузми
28.01.2021 II ЂУРА ЈАКШИЋ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију .Обратите пажњу на домаћи задатак који се налази на крају лекције. Уживајте у раду !!! Преузми
28.01.2021 I ЖИТИЈЕ СВЕТОГ СИМЕОНА-СВЕТИ САВА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из наше књижевности средњег века. Уживајте у раду !!! Преузми
25.01.2021 I СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности.Обратите пажњу на задатак на крају лекције. Уживајте у раду !
25.01.2021 I ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Обратите пажњу на домаћи задатак. Уживајте у раду ! Преузми
18.12.2020 II РАЗВОЈ СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију о развоју српског књижевног језика. Уживајте у раду !!! Преузми
18.12.2020 II БРАНКО РАДИЧЕВИЋ - ЂАЧКИ РАСТАНАК Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Прочитајте песму у читанци и обратите пажњу на задатке које треба да урадите. Уживајте у раду !!! Преузми
18.12.2020 I ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА Драги ученици, овде можете преузети још једну лекцију из граматике. Обратите пажњу на задатке које треба да урадите. Уживајте у раду !!! Преузми
18.12.2020 I НАУКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ЈЕЗИКОМ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из граматике српског језика. Уживајте у раду !!! Преузми
11.12.2020 I ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Лепо радите и чувајте се !!! Преузми
09.12.2020 II Вук Караџић - реформатор српског језика и правописа Драги ученици, овде можете преузети ПП презентацију о Вуку Стефановићу Караџићу као реформатору језика и правописа коју је урадила Милица Здравковић 2/1. Преузми
9.12.2020. II БРАНКО РАДИЧЕВИЋ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности.Прочитајте песму у читанци и обратите пажњу на задатке. Преузми
7.12.2020. I СОФОКЛЕ-АНТИГОНА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности старе Грчке.Обратите пажњу на задатке. Цело дело можете преузети на ОНЛАЈН УЧИОНИЦИ на имену библиотекара. Све најбоље !!! Преузми
1.12.2020. I ХОМЕР Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из кнјижевности старог века, прочитајте одломак у читанци и урадите домаћи задатак. Све најбоље у раду и чувајте се !!! Преузми
30.11.2020 I БИБЛИЈА - НОВИ ЗАВЕТ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Прочитајте текст у читанци и обратите пажњу на задатке. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
30.11.2020 II АЛЕКСАНДАР СЕРГЕЈЕВИЧ ПУШКИН " ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН" Драги ученици , овде можете преузети нову лекцију. Уживајте у раду !!! Преузми
26.11.2020 II А.ПУШКИН -" ЦИГАНИ " Драги ученици, овде можете преузети упутства за анализу дела А. Пушкина "Цигани ". Обратите пажњу на задатке.Уколико желите да прочитате дело у целости, можете га преузети у нашој ОНЛАЈН УЧИОНИЦИ на имену библиотекарке Ирене Селић-Ђукић. Лепо радите и будите здрави !!! Преузми
26.11.2020 II "ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ" - ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ Драги ученици, овде можете преузети упутства за анализу дела које треба да прочитате.Дело у целости можете наћи такође у нашој ОНЛАЈН УЧИОНИЦИ , поставила га је библиотекарка Ирена Селић-Ђукић, те га на њеном имену можете и преузети. Желим вам успешан рад !!! Преузми
20.11.2020 II Џ.Г.БАЈРОН - ПУТОВАЊЕ ЧАЈЛДА ХАРОЛДА Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности романтизма. Преузми
20.11.2020 I ЛЕГЕНДА О ПОТОПУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију, обратите пажњу на домаћи задатак . Преузми
17.11.2020 I КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА Драги ученици, овде можете погледати или преузети ПП презентацију за наставну јединицу КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА. Преузми
17.11.2020 II РОМАНТИЗАМ Драги ученици, овде можете преузети нову наставну јединицу. Лепо учите и будите здрави !!! Преузми
26.10.2020 I БАНОВИЋ СТРАХИЊА Драги ученици, овде можете преузети анализу народне песме" Бановић Страхиња". Преузми
26.10.2020 I ДЕВОЈКА БРЖА ОД КОЊА Драги ученици, овде можете преузети нову наставну јединицу из књижевности. Преузми
6.10.2020. II ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ-ТВРДИЦА драги ученици, овде можете преузети лекцију у вези са обрадом драме "тврадица" Јована Стерије Поповића. Преузми
6.10.2020. I ИВО АНДРИЋ-О ПРИЧИ И ПРИЧАЊУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Преузми
6.10.2020. II ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ-ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА Драги ученици, овде можете преузети још једну лекцију у вези са делима Доситеја Обрадовића. Преузми
1.10.2020. I УСМЕНА И ПИСАНА КЊИЖЕВНОСТ-АНАЛИЗА ПЕСМЕ СУНЦЕ СЕ ДЕВОЈКОМ ЖЕНИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књиевности. Преузми
24.09.2020 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ-ПИСМО ХАРАЛАМПИЈУ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију. Желим вам успешан рад и да будете здрави !!! Преузми
18.9.2020 КЊИЖЕВНОСТ КАО УМЕТНОСТ РЕЧИ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцију из књижевности. Уживајте у раду и будите здрави !!! Преузми
11.09.2020 ПРАВОПИСНИ ЗНАЦИ И СКРАЋЕНИЦЕ Драги ученици, овде можете преузети нову лекцијуиз правописа. Преузми
11.09.2020 II БАРОКНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ Драги ученици, ево нас на почетку још једне школске године ,желим вам успешно учење и добро здравље ! О Овде можете преузети нову лекцију. Преузми
11.09.2020 I УМЕТНОСТ И ВРСТЕ УМЕТНОСТИ Драги ученици, желим вам успешан почетак нове школске године. Овде можете преузети прву лекцију. Преузми

Издвајамо


ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

ПРЕУЗМИ

 

7 једноставних корака како да спречите ширење корона вируса

 

ОНЛИНЕ ОБУКА - РАСПОРЕД НАСТАВЕ

 

ВИДЕО ПРИЛОГ СА РТС-а

31. март 2017

 

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ


РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020

РАСПОРЕД

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

ТЕРМИНИ

ДОДАТНА И СЕКЦИЈЕ

ДОКУМЕНТ